Vanuit mijn rol als hoofdredacteur bij online jongerenplatform TMI.news ben ik nauw betrokken geweest bij het oprichten en inrichten van de stichting TMI.academy. Door ons intensieve contact met de doelgroep ontdekten we dat jongeren wel veel gebruik maken van de mogelijkheden die (sociale) media bieden, maar de kennis over goed gebruik desalniettemin achter blijft.

Door workshops te geven op middelbare scholen gaan we pro-actief op scholen aan de slag om spelenderwijs meer te leren over (sociale) media. Met behulp van studenten journalistiek maken de jongeren video’s over onderwerpen als fake news, reclame en propaganda.

Mijn verantwoordelijkheden lopen van het ontwikkelen en geven van de workshops tot het coördineren van de studenten journalistiek in de klas.

Website

Naast het ontwikkelen, geven en coördineren van workshops bouwde ik ook de website van TMI.academy. Hier is ruimte voor zowel een ‘kijkje in de keuken’ bij de workshops, anderzijds worden op het blog regelmatig onderwerpen behandeld die te maken hebben met mediawijsheid in het algemeen.